Seminerler ve Etkinlikler

Arapça öğretmenlerinin iletişimsel yeterliliği

Üniversitelerdeki gençleri güçlendirme sorumluluğu

Müslüman gençlere yönelik medya görgü kuralları

Ramazanın iyiliği ellerinde

Göçmen Arap kuşağına eğitim
değerleri aşılama becerileri

Arapça kelime öğretiminde
zihinsel alanlar teorisi

Diasporadaki Arap gençliğinin entelektüel gelişimi

Şeriat metinlerinin kök salmasında Arap dilinin rolüne tümevarımsal bir bakış

Değişim zamanında
rol modeller oluşturmak

Kurs: Gramar "Nahv" biliminde
Al-Ajrumiyah kitabının açıklaması